divendres, 23 de setembre del 2011

El resultat de les PAU


La selectivitat (proves d’accés a la universitat) representa per als nostres estudiants de segon de Batxillerat el punt i final a una etapa per iniciar-ne una altra que els durà cap al món professional. Dos cursos de Batxillerat els condueixen cap a la universitat o els cicles formatius de grau superior on els models d’ensenyament són diferents i estaran marcats per una gran especialització, l’assoliment de la maduresa intel·lectual i l’esbós de la que ha de ser la primera ocupació laboral especialitzada. Però per arribar fins aquí ha calgut estudiar, treballar de valent i participar en una cursa on l’entrenament i la preparació que han rebut a l’Escola Joan Pelegrí els ha deixat molt ben preparats, com els resultats a la selectivitat demostren. Per tant, ens cal felicitar-los a tots: alumnat, professorat, famílies i tots els membres de la comunitat educativa que han intervingut en aquest procés.
La primera dada que destacaríem de la selectivitat d’aquest juny és que el nombre d’alumnat que l’aprova respecte els qui varen començar el segon curs de Batxillerat és força elevada si la comparem amb la mitjana de Catalunya. La nostra escola es situa en un 63,4% enfront del 57,2% i amb això es demostra que el nostre alumnat té una probabilitat més alta no només de completar els estudis sinó també de complir els requisits per accedir a la universitat. Aquesta dada va acompanyada del fet que el 99,2% de l’alumnat de l’escola va aprovat les proves davant el 94,5% de mitjana del país.
A més, la nota mitjana de les matèries que varen obtenir els alumnes aquí formats va ser de 6,22 amb una mitjana d’aprovats a les matèries de la fase específica del 70,4% (enfront del 5,95 i el 65,4% de mitjana nacional, respectivament). Aquestes dades són d’especial interès ja que l’actual model de les PAU dóna a les matèries de la fase específica la possibilitat d’augmentar fins a 4 punts la nota d’accés a les titulacions. Fins i tot, la fase específica ha adquirit un valor clau quan els alumnes de cicles formatius de grau superior volen accedir a la universitat ja que, a diferència del que passava abans, actualment accedeixen combinant la nota d’aquests estudis amb la d’aquestes matèries de les PAU.
Analitzar els resultats de les PAU és un motiu de reflexió per als docents de l’escola ja que ens serveix com a referent per intentar, curs rere curs, millorar-los. D’aquesta manera durant el segon de Batxillerat s’ha d’aconseguir el doble objectiu d’un aprenentatge significatiu dels continguts curriculars i l’entrenament per unes proves on els nervis són uns protagonistes destacats. Des de fa anys, les proves de final d’avaluació, els exàmens basats en preguntes de cursos anteriors de la selectivitat, les classes específiques de repàs a finals de maig i principis de juny, les consultes que l’alumnat pot fer als docents en horari extraescolar i el treball a tutoria han aconseguit consolidar uns bons resultats en aquestes proves.
No ens queda altre remei que donar l’enhorabona a tots i a totes!
Escola
Catalunya
Aprovats PAU
99,2%
94,5%
Nota mitjana matèries
6,22
5,95
Matèries aprovades a la fase específica
70,4%
65,4%
Aprovats PAU / matriculats 2n Batxillerat
63,4%
57,2%

Dolors Sabán
Víctor Ranera